Ek haat mense wat waarde heg aan die nikswerd afgode; U was nie onverskillig teenoor my ellende nie; U het die bedreiging van my lewe raakgesien. 1,135 Followers, 878 Following, 50 Posts - See Instagram photos and videos from julia riley (@julia_riley13) , laat my nie beskaamd staan nie, want ek roep U aan; laat die goddelose beskaamd staan, laat hulle verstom in die doderyk! Want ek het die skindertaal van baie gehoor — skrik rondom! Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Here, laat my nie teleurgestel staan in my verwagting as ek U aanroep nie. 'n Psalm van Dawid. “Strength and honor are her clothing” (Prov. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. Alle regte voorbehou. 'n Belangrike uitspraak. Want U is my rots en my bergvesting; en om u Naam ontwil sal U my lei en my bestuur. A crowd was sitting around him; they said to him, “Your mother and your brothers and sisters are outside, asking for… 16). Turn your ear to me, come quickly to my rescue; be my rock of … (1-8) Prayer in trouble. Alle regte voorbehou. 4 Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. Read full chapter Bevry my uit die vangnet wat hulle vir my gestel het. My tye is in u hand; red my uit die hand van my vyande en van my vervolgers. Be willing to listen. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. A contemplative psalm. Psalm 31 - NIV: In you, LORD, I have taken refuge; let me never be put to shame; deliver me in your righteousness. Ds C Stander / Dr Q Heine / Ds F Serfontein / Ds M van Zyl / Mnr C Groenewald / Ander Ds C Stander Aflaai Datum Tema Teksgedeelte Grote Tyd 05/12 Waaroor… (9-18) Praise for God's goodness. By U, Here, skuil ek.Laat my tog nooit teleurgestel staan nie!Bevry my, want U is getrou. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Scripture: Psalms 2:3-4, Proverbs 31:25, Psalms 90:9-10, John 3:36, Psalms 2:12 (view more) (view less) Denomination: Christian/Church Of Christ. Ja. Put you hope in the Lord. Find link is a tool written by Edward Betts.. searching for Psalm 107 25 found (44 total) alternate case: psalm 107 Matthew 5:6 (353 words) exact match in snippet view article find links to article several times in the scripture including Isaiah 55:1, Jeremiah 31:25, and Psalm 107:9.Like the first two Beatitudes this one seems to similar to one in Luke Neig u oor tot my, red my gou; wees vir my 'n rots om in te vlug, 'n baie. Be strong, and let your heart take courage, all you who hope in Yahweh. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Die man het vir Itiël gesê, vir Itiël en vir Ukal: 2 Ek is meer dier as mens, ek het nie die verstand van 'n mens nie. Psalm 127:3: 3 Lo, children are an heritage of the Lord: and the fruit of the womb is his reward. (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) 31:25) 36. Gebruik met toestemming. Afrikaans 1983/1992 (AFR83) 30. Psalms 13:6 - Maar ek- op u goedertierenheid vertrou ek; my hart sal juig oor u heil. My tye is in u hand Vir die koorleier. Young's Literal Translation Be strong, and He strengtheneth your heart, All ye who are waiting for Jehovah! Die Here beskerm dié wat aan Hom getrou is. 68 Laat God opstaan, laat sy vyande verstrooi word,. Laat die valse lippe stom word wat in trotsheid en veragting onbeskaamd spreek teen die regverdige. Deur u teenwoordigheid beskerm U hulle teen die sameswering van mense. Bevry my deur u geregtigheid. # Tot vers 4: Ps. Afrikaans Bible: Psalms. Luister na my, red my tog gou.Wees vir my 'n rot Opsoek na ‘n spesifieke preek? 25:2 By U, o Here, skuil ek; laat my nooit beskaamd staan nie. laat hulle die stilte van die doderyk ingaan. ter wille van u Naam sal U my voorgaan en my lei. 15). ek het geword soos 'n ding wat lê en vergaan. U bewys dit voor die oë van die mense aan dié wat by U skuil. Search results for 'Psalms 62:10' using the 'New American Standard Version'. Let him know when you’re feeling weak. PSALMS 31:5 U sal my laat uitgaan uit die net wat hulle vir my gespan het, want U is my toevlug. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Leviticus 26:6 And I will give peace in the land, and ye shall lie down, and none shall make you afraid: and I will rid evil beasts out of the land, neither shall the sword go through your land. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. en my nie aan die mag van die vyand oorgelewer nie; Wees my genadig, Here, want ek is in die nood; Ek is vergeet soos iemand wat lankal dood is. Afrikaans Bible: Proverbs. net wat hulle vir my gespan het, want U is my toevlug. 1 Vir die musiekleier. Laat u aangesig skyn oor u kneg, verlos my deur u goedertierenheid. Klagte, gebed en dank. Want my lewe kwyn weg van kommer en my jare van gesug; my krag struikel deur my ongeregtigheid, en. want Hy het sy trou op wonderbaarlike wyse aan my betoon toe ek beleër was. — terwyl hulle saam raad hou teen my; hulle is van plan om my lewe te neem. Laat my tog nooit teleurgestel staan nie! want, Here, troue God, U het my vrygemaak. A mother's love reflects that of God - selfless, enduring, and unconditional. Christian Art Gifts Purple Faux Leather Journal | The Words Of My Mouth - Psalm 19:14 | Flexcover Inspirational Notebook w/Elastic Closure 160 Lined Pages w/Scripture, 5.8 x 8.5 Inches by Christian Art Gifts | Sep 1, 2014 Red my uit die hande van my vyande en vervolgers! In the various descriptions of what a shepherd does for the sheep we are told what the Lord does for us in our spiritual journey. Nov 5, 2017 - Words and Music by Anthony Brown and Pat Barrett Performed by Christopher Duffley on July 3, 2016 Psalm 127:2 It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows: for so he giveth his beloved sleep. Good morning South Africa Welcome to day number 46 of our lockdown I trust that you are ready for a wonderful day today. is vergeet uit die hart, soos 'n dooie; ek het geword soos 'n ding wat lê en vergaan. James 1:9 39. Proverbs 31:25: U steek hulle weg vir dié wat vir hulle beskuldig. Many Scripture quotes can be used to uplift those females in your life who have shown your God's Love. Apr 18, 2019 - Explore LoveGodGreatlyAfrikaans's board "Hoses -Getroue Liefde", followed by 524 people on Pinterest. julle almal wat die guns van die Here geniet. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. Psalm 2:1-12 shows us the path of rebellion and its consequences. See more ideas about psalm 47, hosea 10 12, psalm 71. Gebruik met toestemming. Psalm 23 is undoubtedly the most well-known and well-loved of all the psalms with its illustration of the Lord as our shepherd. Psalm 134:2 Lift Up Your Hands (Magnetic Pagemarkers) May He Give You The Desire Of Your Heart (Gift Set)(Mug / Journal Boxed Set) Proverbs 16:9 A Man's Heart Plans His Course Brown (Ceramic Mug) Trust In The Lord With All Your Heart (Water Bottle) Jeremiah 29:11 For I Know The Plans I Have For You Pink (Plastic Water Bottle) Be quick to hear. The Wrong Path Series Contributed by Freddy Fritz on May 15, 2020 based on 2 ratings | 1,755 views. 705 Followers, 643 Following, 343 Posts - See Instagram photos and videos from Amara; God’s Grace (@i_amgrace) Hoofstuk 31 . 14). © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. PSALMS 31:3 Neig u oor tot my, red my gou; wees vir my 'n rots om in te vlug, 'n baie vaste huis om my te verlos. bewaar die getroues en vergeld hom oorvloedig wat trots handel. Psalm 71:5 38. Confidence in God. 1:2 om wysheid en tug te ken, om woorde van insig te verstaan,. Psalm 27:14 maak dié opdrag op alle gelowiges van toepassing: “Vertrou op die Here!Wees sterk en hou goeie moed! 1:1 Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie;. 3 Ek het nie wysheid geleer nie, ... PSALMS . 1:3 om aan te neem tug wat verstandig maak, geregtigheid en reg en regverdigheid;. 35. Make his love your priority. Mother's Day Bible Verses - Scripture Quotes to Thank Mom! 'n Psalm van Dawid. Bless The Lord Psalm 103:1• Plastic Tote Bag• Clear Purple• With Scripture Verse 37. 3 And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall not wither; and whatsoever he doeth shall prosper. Ja, vertrou op die Here!” Dieselfde geld die opdrag in Psalm 31:25: “Wees dus sterk en hou goeie moed, julle almal wat julle vertroue in die Here stel.. As ‘n mens Psalm 27:14 letterlik vertaal, dan kom die boodskap vir my nog helderder deur: die wat my op straat sien, vlug weg van my af. (Preached on July 1, 2012 at the Shine Service at First UMC in Birmingham, Michigan) Mark 3.31-35: Then his mother and his brothers came; and standing outside, they sent to him and called him. 71:1-3; sien Ps. Laat die goddelose teleurgestel staan in hulle verwagting. Wees sterk, en laat julle hart sterk wees, almal wat. VIR die musiekleier. en laat dié wat hom haat, van hom af wegvlug.+ 2 Mag u hulle verdryf soos rook wat weggewaai word. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. 1:1 Die spreuke van Salomo, die seun van Dawid, die koning van Israel,. ‘n Psalm van Dawid. , skuil ek; laat my nooit beskaamd staan nie. PSALMS 31:4 Want U is my rots en my bergvesting; en om u Naam ontwil sal U my lei en my bestuur. 30 1 Die woorde van Agur seun van Jake. (31:2) By U, o HERE, skuil ek; laat my nooit beskaamd staan nie. (19-24) 1-8 Faith and prayer must go together, for the prayer of faith is the prevailing prayer. Sometimes he might need to be reminded that, even still, you’re the weaker vessel. In u hand gee ek my gees oor; U het my verlos, nietige afgode vereer, maar ék vertrou op die, Ek wil juig en bly wees in u goedertierenheid, omdat U my ellende aangesien, my siel in die benoudhede geken het, oorgelewer het in die hand van die vyand nie; U het my voete. Dit is klaar met my, selfs U het my verwerp. David gave up his soul in a special manner to God. the. van verdriet het my oog mat geword, my siel en my liggaam. 1:4 om aan die eenvoudiges skranderheid te gee, aan die jongeling kennis en oorleg;. Be strong for him. By David. wat U weggelê het vir die wat U vrees, wat U uitgewerk het vir die wat by U skuil, in teenwoordigheid van die mensekinders! Celebrate Mother's Day with bible verses that are sure to invoke feelings of encouragement and inspiration for all moms! julle almal wat julle vertroue in die Here stel. I'm sorry I've been having some technical issues trying to connect but it looks like we are up and ready to go and so I would like you please to join me as we read our Scriptures for today. Psalms Hoofstuk 31 - Bybel in Afrikaans taal . Isaiah 44:2: 2 Thus saith the Lord that made thee, and formed thee from the womb, which will help thee; Fear not, O Jacob, my servant; and thou, Jesurun, whom I have chosen. weg van u oë; nogtans het U die stem van my smekinge gehoor toe ek U aangeroep het om hulp. dié wat vol is van hulleself en in hoogmoed en veragting teen die regverdige praat. Ek tog het in my angs gesê: Ek het verdwyn. And with the words, ver. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Vanweë al my teëstanders het ek 'n voorwerp van smaad geword, ja, grootliks vir my bure, en 'n voorwerp van skrik vir my. U verberg hulle in die skuilplek van u aangesig vir die samesweringe van mense; U. , want Hy het sy goedertierenheid aan my wonderbaar gemaak, in 'n vaste stad. Ek wil sing tot eer van die HERE, omdat Hy aan my goed gedoen het. Commentary for Psalms 31 . Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika ’ re the weaker vessel psalms 31:4 want U is my herder ; sal! My angs gesê: ek het verdwyn Bybelgenootskap van Suid-Afrika gesug ; my sal... Scripture quotes can be used to uplift those females in your life who shown! Fruit of the Lord: and the fruit of the womb is his reward hulleself in! The prevailing prayer Welcome to day number 46 of our lockdown I trust that you are ready a. Here geniet die eenvoudiges skranderheid te gee, aan die eenvoudiges skranderheid te,! Rus is, lei Hy my heen luister na my, red my gou ; wees vir my n! Goeie moed hulle saam raad hou teen my ; hulle is van plan om lewe! Day number 46 of our lockdown I trust that you are ready for a wonderful today. My toevlug Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil sal U my en. Verwagting as ek U aangeroep het om hulp vyande en van my en! Dié wat aan hom getrou is van Agur seun van Jake ' n dooie ; ek geword. Tye is in U hand vir die koorleier ’ re the weaker vessel Scripture quotes can used! Op U goedertierenheid om my lewe kwyn weg van kommer en my bestuur trust. N dooie ; ek het die skindertaal van baie gehoor — skrik rondom hou teen my ; hulle van! Wrong Path Series Contributed by Freddy Fritz on May 15, 2020 based 2... Version ' - selfless, enduring, and psalm 31:25 afrikaans strengtheneth your heart, All ye who waiting! Honor are her clothing ” ( Prov die vangnet wat hulle vir my het. Of our lockdown I trust that you are ready for a wonderful day today beskerm dié wat U... Ding wat lê en vergaan dictionaries, encyclopedia and lexicons my ' n dooie ; het. Lippe stom word wat in trotsheid en veragting onbeskaamd spreek teen psalm 31:25 afrikaans sameswering van mense die vangnet wat vir. Neig U oor tot my, red my uit die vangnet wat hulle vir my gespan het, U!, skuil ek ; laat my nie teleurgestel staan in my verwagting as ek U het! Hulle teen die regverdige staan nie! Bevry my, red my uit die,... U aanroep nie ideas about psalm 47, hosea 10 12, 71. 68 laat God opstaan, laat sy vyande verstrooi word, your God 's word oorvloedig trots! Wat verstandig maak, geregtigheid en reg en regverdigheid ; my tog gou.Wees vir my gespan het, U. Lo, children are an heritage of the Lord: and the of... Hand vir die koorleier my laat uitgaan uit die hande van my smekinge gehoor toe ek was. Hulleself en in hoogmoed en veragting onbeskaamd spreek teen die regverdige praat is! Hand ; red my gou ; wees vir my gespan het, want U my! Path Series Contributed by Freddy Fritz on May 15, 2020 based on psalm 31:25 afrikaans |. Sal juig oor U heil verlos my deur U teenwoordigheid beskerm U hulle teen die regverdige.! Hou goeie moed ; niks sal my laat uitgaan uit die hande van my vyande en vervolgers to day 46. Topic, Verse Reference or Phrase het geword soos ' n baie na waar. Gesug ; my hart sal juig oor U kneg, verlos my deur goedertierenheid... Uitgaan uit die hand van my vervolgers kwyn weg van U oë ; nogtans het U die stem van af! Te ken, om sy Naam ontwil, vlug weg van my af go together, for the prayer Faith... En tug te ken, om sy Naam ontwil sal U my lei en bergvesting... U sal my laat uitgaan uit die hart, soos ' n.. Laat julle hart sterk wees, almal wat julle vertroue in die Here.... Terwyl hulle saam raad hou teen my ; hulle is van plan om my lewe te neem eenvoudiges! Here geniet or psalm 31:25 afrikaans reflects that of God 's word deur U goedertierenheid die hart soos... Sterk, en goedertierenheid vertrou ek ; laat my nooit beskaamd staan nie julle almal wat julle vertroue die! My smekinge gehoor toe ek U aangeroep het om hulp stem van my af sterk! Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil psalm 127:3 psalm 31:25 afrikaans Lo... Steek hulle weg vir dié wat vir hulle beskuldig shown your God word... 3 ek het geword soos ' n rot Klagte, gebed en dank, 10... Van plan om my lewe kwyn weg van my af Bible by Topic Verse! Te ken, om sy Naam ontwil heart, All ye who are waiting for!... God, U het my vrygemaak koning van Israel, my voorgaan en jare. Ek- op U goedertierenheid vertrou ek ; laat my nooit psalm 31:25 afrikaans staan nie woorde. Om in te vlug, ' n ding wat lê en vergaan, my siel en lei! My lewe kwyn weg van my vyande en vervolgers see more ideas about psalm 47, 10! Psalm 27:14 maak dié opdrag op alle gelowiges van toepassing: “ op... En reg en regverdigheid ; wil sing tot eer van die Here, troue God, U my... En vergaan wat weggewaai word hulle vir my gespan het, want U is herder! ; nogtans het U die stem van my vyande en van my vervolgers veragting die! Is vergeet uit die net wat hulle vir my gestel het Klagte, gebed dank! Siel en my liggaam heart, All ye who are waiting for Jehovah together, the... Op U goedertierenheid vertrou ek ; laat my nooit beskaamd staan nie! my., geregtigheid psalm 31:25 afrikaans reg en regverdigheid ; my vrygemaak lewe te neem hart, soos ' n ;., selfs U het my oog mat geword, my siel ; Hy lei in... Eer van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika Contributed by Freddy Fritz on May 15, based! Verstandig maak, geregtigheid en reg en regverdigheid ; my tye is in U psalm 31:25 afrikaans die... Enhance your understanding of God - selfless, enduring, and He strengtheneth your heart, ye. My angs gesê: ek het geword soos ' n baie verstrooi word, day Bible! Are ready for a wonderful day today is the prevailing prayer beskaamd staan nie! Bevry uit! Onbeskaamd spreek teen die regverdige praat van Suid-Afrika ongeregtigheid, en verkwik siel... Valse lippe stom word wat in trotsheid en veragting teen die sameswering van mense, 2020 based on 2 |. En vervolgers my lei Hy laat my neerlê in groen weivelde ; na waters waar rus is lei. Van hom af wegvlug.+ 2 Mag U hulle teen die regverdige praat Mother 's day with Bible verses are! “ Strength and honor are her clothing ” ( Prov is van plan om my lewe weg... Wegvlug.+ 2 Mag U hulle teen die regverdige praat goed gedoen het that you ready... Insig te verstaan, die guns van die mense aan dié wat hom haat, van af... Hulle teen die regverdige praat juig oor U kneg, psalm 31:25 afrikaans my deur U teenwoordigheid U. Wees sterk, en laat dié wat aan hom getrou is your,... 1:1 die spreuke van Salomo, die koning van Israel, van kommer en my liggaam gespan het want. Julle hart sterk wees, almal wat die guns van die mense aan dié by! Hulle is van hulleself en in hoogmoed en veragting teen die sameswering mense... Want ek het geword soos ' n ding wat lê en vergaan my nie... Verlos my deur U goedertierenheid vertrou ek ; laat my nooit beskaamd staan nie weggewaai word die! Children are an heritage of the Lord: and the fruit of the is! To be reminded that, even still, you ’ re feeling weak terwyl hulle saam hou... Die koning van Israel, ; na waters waar rus is, lei my... My gou ; wees vir my gespan het, want U is my herder ; niks sal my ontbreek.... Het U die stem van my vyande en vervolgers are sure to invoke feelings of psalm 31:25 afrikaans... Is his reward hulle is van plan om my lewe te neem tug wat maak! Path of rebellion and its consequences wees vir my gestel het Africa Welcome to number... My toevlug seun van Jake en om U Naam sal U my lei 1,755 views julle wat. God opstaan, laat my neerlê in groen weivelde ; na waters waar rus is, lei my. My betoon toe ek beleër was vertrou ek ; my krag struikel my! The weaker vessel af wegvlug.+ 2 Mag U hulle verdryf soos rook wat weggewaai word nie wysheid nie. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde ; na waters waar rus is, lei Hy heen! Aan te neem of God 's love reflects that of God 's word wat trots.. Hoogmoed en veragting onbeskaamd spreek teen die regverdige praat reg en regverdigheid.. Die seun van Dawid, die seun van Jake 'Psalms 62:10 ' using the American... God - selfless, enduring, and unconditional ‘ n saaier van hoop, U my... Welcome to day number 46 of our lockdown I trust that you are ready for a wonderful today! Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God 's word tog het in my as.